BASEBALLTEKVIČKOVÁ SLÁVNOSŤZnázornenie písmen pohybom telaDEŇ JABLKA