Výlet na Červený Kameň spojený s predstavením Sokoliarov

Výtvarný krúžok-naši pomalovaní umelci 

Otvorená hodina Anglického jazyka pre rodičov 

 

Ukončenie plaveckého výcviku

Deň Detí

Deň Zeme v KALOKAGATII

Dopravné ihrisko RM JET TRNAVA

 
 
 

Aj my Včieločky sme sa zúčastnili Dňa Narcisov :)

Včielka Maja v Kine Hviezda

Tvorivé dielne na Nádvorí

Cirkus Kus Kus- Cirkusová škola

SORIKO Vás baví

Návšteva Základnej školy Jána Bottu

Karneval

 

Vo Vianočnej pekárni-pečenie medovníčkov v Rozprávkove

 

Predvianočné tvorivé dielne a vychádzka do Vianočnej Trnavy 

Tréner do domu-Vystúpenie psíka 

Divadielko o Martinke

Výlet do Jaskyne Driny

Tenisový deň v Rozprávkove organizovaný Tenisovým clubom Empire Trnava

Hudobné oddelenie krajskej knižnice Trnava-

Hudobné pásmo-Čarovné slovíčka

Kalokagatia-Deň zvierat

Vychádzka na Radnicu a návšteva Mestskej polície

Tekvičková slávnosť

Záchranná akcia Hasičského zboru

Filmové predstavenie-Bocian Riško

 

Divadelné predstavenie Mici a Mňau

Hudobný koncert v Galérii Jána Koniarka

   Stredoveký Jarmok