Výlet na Hrad Červený Kameň

Rytierske hry

MDD

Deň Zeme v Kalokagatii

Hudobné rozprávky ,, Maťko na potulkách svetom "

 

SORIKO Vás baví

Karneval 

                                        Candy club

                                    Vianočný sobík

                                          Mikuláš

                                         Tvorivé dielne na Radnici

                                            Sniežik...

                                                Spievankovo

                                                Divadlo Dúha

                                                Mici a Mňau

                                                Zoraďujeme

                                                     Tenis

                                              Pexeso

                                                   Softball

                                Mňam mňam mňam obedík

                                             Cvičíme

                               Cestujeme v Rozprávkove

                                             Tancujeme 

                                  Dodržiavame pitný režím

 

 

Piekli sme medovníčky