REKONŠTRUKCIE

  
 

REKONŠTRUKCIE PLÁNOVANÉ

 

REKONŠTRUKCIE PREBIEHAJÚCE

 
 
 
 
 
Október - November 2014

Naši šikovní ockovia: P. Hasenovič, p. Fajmon, p. Bergmann

ĎAKUJEME

 
 

REKONŠTRUKCIE USKUTOČNENÉ

 
 
 
Október 2014