AKTUÁLNE OZNAMY

 
 
  
 
link na Google formulár :
 
čestné vyhlásenie  o poskytnutí pravdivých údajov ( prikladá s k formuláru )  :

čestné vyhlásenie_k_formuláru.docx (15,8 kB)

žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie :
 
oznam k zápisu na predprimárne vzdelávanie do MŠ Vajanského 3, Trnava